وبسایت بنیاد انتظار کرمان تعطیل شد

به دلیل عدم توان مالی جهت پشتیبانی وبسایت
این پایگاه اینترنتی در ایام آتی به طور کامل حذف خواهد شد

Days
Hours
Minutes
Seconds