امام علی (ع)

دفاع با تمام امکانات‌

نبردهای صفین بسیار شگفت انگیز بود. معاویه سپاه بزرگ و کاملی‌تدارک دیده بود و در کنار چنین سپاهی از یاری رهبران اعراب و قبایلی‌که با گرایش به اسلام، پس از فتح مکّه آداب و سنن و اطاعت از رؤسای‌خویش را...

مبارزه عمّار بن یاسر

عمّار بن یاسر برخاست و در میان سپاهیان سخنرانی کرد و آنان را به‌یورش علیه معاویه تشویق کرد و از ماهیّت حقیقی این جنگ و پیش‌زمینه‌های آن نقاب برگرفت و گفت: بندگان خدا! به سوی این جماعت روید که به...

نماهایی از جنگ صفین‌

پیکارها آغاز شد. ابتدا به شکل زد و خوردهایی جزیی در اطراف‌اردوگاههای دو سپاه صورت می‌پذیرفت. نیروها در اغلب موارد برابربودند. امّا آنچه تفاوت می‌داشت انگیزه‌های دو طرف بود. در همان حالی‌که عصبیت‌های جاهلی آتش جنگ را در میان شامیان...

فضایل امام و دشمنی معاویه‌

معاویه نیز به سهم خود به فضایل علی‌علیه السلام اذعان می‌کرد و می‌دانست‌برترین کس بعد از رسول خداصلی الله علیه وآله امام علی بن ابی‌طالب است. امّا او به‌پیراهن عثمان چنگ انداخته بود و خود را سزاوارترین مردم نسبت به...

جنگ صفّین

اشاره فرازی حسّاس فرا روی امام‌علیه السلام هر لحظه گردنه‌ای صعب العبور نمایان می‌شد، و آن‌کس که می‌خواست عدالت را بر پای دارد و احکام الهی را جاری سازدناگزیر می‌بایست آنها را در نوردد. معاویه بن ابی سفیان رهبر مرتدان...

جنگ جمل

ابو برده بن عوف ازدی از کسانی بود که از یاری امام در کوفه امتناع‌ورزید. هنگامی که علی‌علیه السلام فاتحانه از بصره بازگشت، متخلفان را به بادنکوهش گرفت و فرمود: بدانید که مردانی از شما، از یاری من باز نشستند...

رویارویی با سه جبهه

ستیز با دشمنان دین انقلاب یاوران حق، همچون هر انقلاب اصیل دیگری با سه جبهه‌رویارو گردید: ۱ - بقایای دوران گذشته. ۲ - فرصت طلبان. ۳ - تندروها. فرصت طلبان، همان کسانی هستند که انقلاب را در روزهای اوج‌یاری می‌کنند...

علی و دوران امامت‌

امام به خلافت برگزیده می‌شود موجهای‌اضطراب وپریشانی، کشتی امّت‌را هر لحظه‌از سواحل امنیّت‌وآسایش به دور می‌برد. مهاجران وانصار که طلحه و زبیر هم در میان‌آنان بودند گرد هم آمدند وهمگی بر بیعت با علی علیه السلام اتفاق کردند وبه‌سرعت نزد...

انقلاب قهرآمیز

بنی امیّه چنگالهای خود را در حکومت فرو برده بودند آنان اموال مسلمانان را تاراج می‌کردند و با آنها پایه‌های حزب سیاسی و نیروی‌نظامی خویش را استوار می‌ساختند. نفوذ سیاسی آنان در پیش از ظهوراسلام و نیز گستردگی روابطشان با...