حضرت زهرا (س)

فاطمه به پدر می‌پیوندد

رسول خدا در بستر بیماری افتاده بود. فاطمه‌زهرا نیز در کنار آن حضرت قرار داشت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در گوش او نجوایی کرد که فاطمه به گریه افتاد. آنگاه یکبار دیگر با وی رازی گفت...

فاطمه زهرا در سوگ پدر می‌گرید

علاقه فاطمه به پیامبر تنها علاقه یک دختر به پدرش نبود، بلکه وی استمرار تمام ابعاد شخصیت رسول خدا به حساب می‌آمد. مگر پیامبر دست او را نگرفت و نفرمود:«هر که این بانو را شناخت که شناخت، و هرکس وی...

برانگیختن زنان مدینه

بنابر برخی از روایات و تواریخ، فاطمه‌زهرا پیش از نود روز پس ازپدر نزیست. اگرچه برخی دیگر از تواریخ مدتی کمتر از این ذکر کرده‌اند. اما وی در همین مدت کوتاه همواره اندوهگین و ماتم‌زده و بیمار بود. گروهی از...

پس از رحلت رسول خدا

هنوز امیرالمؤمنان از دفن پیامبر اکرم فارغ نشده بود که تندبادهای جاهلیت بر امت اسلام وزیدن گرفت، و چیزی نمانده بود تا نهال نوپای اسلام را از بیخ و بن برکند. این وظیفه خاندان رسالت بود که مانند کوه در...

راستگوترین مردم

عایشه تقریبا با زهرا همسال بود و پس از رحلت حضرت خدیجه نخستین زنی بود که به همسری رسول خدا درآمد. او بسیاری از اوقات، به خدیجه رشک می‌برد و به او حسادت می‌کرد. هر وقت که رسول خدا یادی...

ویژگیهای بزرگ اخلاقی

خداپرست و زاهد ۱- ابن شهر آشوب از حسن بصری روایت کرده است که گفت: در میان این امت کسی از زهرا عابدتر نبود، او آنقدر به نماز می‌ایستاد که پاهایش ورم می‌کرد. ۲- از امام حسن علیه‌السلام روایت شده...

مبارزه با انحراف امت

اشاره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز دوشنبه ۲۸ صفر سال ۱۱ هجری پس از آن که رسالت الهی به کمال رسید، دیده از جهان فروبست. پیامبر پس از آن که آخرین هدف از اهداف اصلی...

جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س)

زمخشری در کشاف هنگام ذکر ماجرای زکریا و مریم علیهماالسلام نقل کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام قحط سالی، به گرسنگی مبتلا شد. حضرت فاطمه علیهاالسلام دو قرص نان و پاره‌ای گوشت برای...

زفاف

فاطمه‌زهرا بر اشتر سیاه و سپید پدرش نشست. زنان پیامبر اطراف اشتر را گرفته بودند و اشعار شاد می‌خواندند. سلمان نیز افسار اشتر را به دست گرفته بود و پیامبر خود پیشاپیش اشتر و در میان جوانان بنی‌هاشمکه شمشیرهای آخته...