حضرت محمد (ص)

محمد رسول الله(ص) رحلت

رحلت بیست و سه سال از بعثت و شصت و سه سال از عمر شریفش می گذشت . او در طی این مدت موفقیّتهای بزرگ و عظیمی بدست آورده بود ، موفق شده بود پی و بنیان اجتماعی ننگ آلود...

محمد رسول الله(ص) داستان غدیر

داستان غدیر بین راه مکّه و مدینه ، بیابان خشک و تفتیده ای است که عربها آن را صحرای جحفه می نامند . این صحرای شنزار از آثار حیات ، جز چند درخت پرشاخه وحشی و یک برکه آب ،...

محمد رسول الله(ص) روز پیروزی

روز پیروزی . . . و آن روز ، روز عظیم و بزرگی بود که نبی اکرم پس از هشت سال با جلال و شکوهی پرابهت ، قدم به مکّه می گذارد . هشت سال پیش بود که بزرگان این...

محمد رسول الله(ص) نقشه قتل

نقشه قتل بزرگان مکّه در آن روزگار مجلسی داشتند به نام دار الندوه . دار الندوه محل تجمع شیاطین حجاز بود ، آنگاه که مشکلی پیش می آمد و حادثه ای در برابرشان قرار می گرفت در آنجا گرد می...

محمد رسول الله(ص) قدرت وحی ۲

قسمت دوم و طلحه اضافه کرد : آری ! پیامبران مانند طلایی هستند که ارزش آنها در آتش معلوم می شود ، مصائب و مشکلاتی هم که پی در پی برای رسول خدا پیدا می شود به منزله همان آتش...

محمد رسول الله(ص) قدرت وحی ۱

قدرت وحی پس از وحی قسمت اول . . . و آنگاه از کوه به زیر آمد ، به خانه رفت . نخستین شخصی که به او ایمان آورد ، خدیجه علیهاالسلام بود و دومین نفر هم پسر عمویش علی...

وحی چیست ؟

از نظر کسانی که به غلط می خواهند همه چیز را بر طبق اصول مادّی و ماءنوس ، توجیه کنند ، عبارت است : خاصیّت مادّی یک مغز تکامل یافته . تجلّی یک شعور ناشناخته باطنی . و بالاخره انعکاسی...

محمد رسول الله(ص) چهل سال گذشت

چهل سال از عمر محمّد صلی الله علیه و آله گذشت لحظه حساس فرا رسید . لحظه ای که باید مستقیما بین او و جهان غیب رابطه برقرارشود . در آن شب ، مکّه در خواب بود ، سکوتی سنگین...

محمد رسول الله(ص)سفر تجارت

محمّد به سفر تجارت می رود ابو طالب دارای عائله ای سنگین بود و کم کم احساس می کرد که هزینه زندگی بر بنیه مالی او سنگینی می کند . در آن موقع هنوز محمّد تحت کفالت ابوطالب بسر می...